Насърчаването на продажбите е дейност, която действа като директна подбуда или предлага добавена стойност или стимул към продукта, насочена към прекупвачи, търговски представители и купувачи. Има различни становища за мястото и обхвата на насърчаването на продажбите в системата на маркетинга. Някои автори ги разглеждат като търговска тактика (елемент на мърчандайзинга), отличаваща се с конкретност и непрекъснатост на усилията за постигане на незабавна реакция от страна на купувача. Насърчаването на продажбите се осъществява по два начина: чрез насърчаване на търговците, и чрез насърчаване на купувачите.

Заявете обучение, консултация или изработка, във връзка с НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ тук.