Личните продажби представляват персонален контакт с един или няколко клиенти, където продавачът убеждава и подпомага клиента при вземането на решение за покупка. Те са презентация на продукта в реално време. Предимствата на този ИМК инструмент са контрол върху съобщението и бърза обратна връзка. Личните продажби не използват масовите комуникации. Осъществяват се в реално време, гъвкави са от гледна точка на съобщенията и получават незабавна обратна връзка. В това отношение, те са най-близки до директния маркетинг и насърчаването на продажбите, но се различават от тях най-вече по това, че не използват косвени средства за въздействие.

Заявете обучение, консултация или изработка, във връзка с ЛИЧНИ ПРОДАЖБИ тук.