Продуктовият мениджмънт включва развиване на продуктите, така че да отговарят по-добре на нуждите на клиентите, в това число и работа по продуктови иновации. Управлението на продукти е от решаващо значение за увеличаване и поддържане растежа на приходите.

Заявете обучение, консултация или изработка, във връзка с ПРОДУКТОВ МЕНИДЖМЪНТ тук.