В маркетинговия план се планира как и посредством какви механизми, компанията да привлече и задържи клиенти. Той е от съществено значение за успеха на всеки бизнес. Този план представлява базата, от която се получават всички други оперативни и управленски планове. В него се съдържа информация, която ако се прилага на практика, може да гарантира успеха на компанията. Повечето партньори на EXPERTS.Ltd. го изготвят ежегодно.

Заявете обучение, консултация или изработка, във връзка с МАРКЕТИНГ ПЛАНИРАНЕ тук.