Ребрандингът е процес на изменение образа на бранда, който има за цел да му даде нов имидж, за да го направи по-привлекателен за потребителите. Помага за създаване на ново усещане за установения продукт, за да се диференцира той от неговите конкуренти. Усилията по ребрандиране могат да включват ново лого, опаковка, подобрение на маркетинговите материали, както и промяна на бранд концепцията.

Ребрандирането цели да повлияе на възприятието на клиентите за продукта или услугата, чрез “съживяване” на марката, което да я направи актуализирана, съобразно нуждите на потребителите. В този процес, се запазва най-доброто от корените на бранда, но и се полагат основите на ценностите и характера, които отразяват неговото настояще.

Заявете обучение, консултация или изработка, във връзка с РЕБРАНДИНГ, тук.