Корпоративната бранд идентичност има три компонента: дизайн, поведение и комуникация:

Дизайн:
• лого и бранд бук;
• слоган (девиз);
• цветове;
• комплект от шрифтове;

Поведение:
• характер и ценности;
• тон на говорене;
• ангажименти на бранда;
• норми на поведение;

Комуникация:
• реклама;
• връзки с обществеността;
• лични продажби;
• насърчаване на продажбите.

Заявете обучение, консултация или изработка на елементи, във връзка с БРАНД ИДЕНТИЧНОСТТА тук.