Описание:
Целта на обучението е участниците да повишат увереността си при осъществяването на студени обаждания. Да осъзнаят важността на анализите на показателите и ползата от следенето на коефициентите. Да се запознаят с трите основни типа клиенти и да получат конкретни примери за сценарии.

Аудитория:
Обучението е предназаначено за всички служители, осъществяващи първоначалният контакт с клиентът, както представители на търговски екипи, така и работещи в кол центрове.

Тренер:
Любомир Гетов (КЛИКНЕТЕ ТУК ЗА CV)

Всички описани тренинги могат да бъдат съчетани, според конкретните нужди на съответната компания, както и да бъдат добавени нови теми. Всеки тренинг се гради, въз основа на спецификите на участниците в него и сферата, в която работят.