Част II: Ролята на бранд идентичността за изграждането и поддържането на вашия бранд

Идентичността на бранда е зададена от основната бизнес мисия на компанията-производител и от нея зависи всяка комуникационна активност на бранда. Известният рекламист Жак Сегела изгражда идеята си за създаване на идентичност на бранда по подобие на човека - като...

Как да постигнете лоялност и мотивация на вашите “топ служители”

Пазарът на труда се променя с бързи темпове, в следствие, на което талантливите служители на компаниите имат все по-голям избор за по-перспективна работа. Организациите, пък от своя страна се състезават помежду си за привличане на най-качествените служители. За...

Как да подготвите бранда си за световния пазар

Доскоро имаше само няколко наистина „световни марки“. Но сега държавните граници стават все по-незначителни и с помощта на Интернет и развитието на смартфоните, малките и средни компании навлизат на световния пазар. Това също увеличава значението на брандинга. 1. Защо...

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА. Интегрираните маркетингови комуникации налагат брандовете в съзнанието на потребителите

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА. Интегрираните маркетингови комуникации налагат брандовете в съзнанието на потребителите

Темата с интегрираните маркетингови комуникации е огромна. Затова посвещавам по една статия на всеки основен инструмент и това е най-малкото, което мога да направя, имайки предвид че в университета изучавах рекламата 4 години и...

ЛИЧНИ ПРОДАЖБИ: Интегрираните маркетингови комуникации налагат бранда в съзнанието на потребителите

Според американската асоциация по маркетинг „личните продажби представляват процеса, при който производителят установява пряк контакт с търговеца или крайния получател, чрез който продавачи, търговски представители, агенти и др. преговарят с потенциалния купувач,...

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ: Интегрираните маркетингови комуникации налагат бранда в съзнанието на потребителите:

Уважаеми читатели, в настоящата статия предстои да дам полезни насоки за прилагане на насърчаване на продажбите (НП), които са един от елементите на интегрираните маркетингови комуникации (ИМК). Препоръчвам да прочетете и предходните ми три статии от миналите три...

Как да приложите маркетинг на услугите

Най-напред нека уточним какво е понятието „услуга”, от гледна точка на маркетинга: „услугата е вид икономическа дейност, чрез която се осигуряват ползи и се решават нужди на потребителите, в желания за клиента момент, на конкретно място и тя е насочена към създаване...

6 маркетинг съвета за малкия хотел

Управлението на хотел, можем смело да кажем, е една от най-трудните професии. За да е успешен ръководителят, той трябва да има умения в сферата на маркетинга, кулинарията, управлението на човешките ресурси и куп други сфери. За да помогнем на малките и средни хотели,...

7 съвета за по-успешни продажби на земеделска продукция

Надявам се в следващите редове да успеете да откриете експертни решения, които да Ви помогнат да достигнете до увеличите своите продажби. Фокусът на тази статия ще бъде увеличаването на търговията, директно с крайния клиент или възможно най-малко посредници. Това...

Как да стартирате успешно своя бизнес. Съвети за предприемачество

Как да стартирате успешно своя бизнес. Съвети за предприемачество

Маркетинг Маркетингът е важно да лежи в основата на Вашата компания. Това не са непременно сложни проучвания и сегментации на пазара. Ключът е в това да установите Вашето основно и конкурентно предимство, и да се придържате към...