НЛП техники в продажбите

Описание: Целта на този тренинг е да обогати познанията и надгради уменията за продажби на търговците. По време на обучението те ще се запознаят с основите на НЛП и как могат да прилагат тези знания в ежедневната си практика. Служителите ще осъзнаят предимствата на...

Усъвършенстване на търговските умения

Описание: Целта на тренинга е търговците да подобрят способностите си за определяне нуждите на клиента, водене на преговори и справяне с възраженията. Да бъдат по-мотивирани и успешно да мотивират екипите си. Да се възползват максимално от силата на бранда, както и да...

Следпродажбено обслужване и управление на връзката с клиентите

Описание: Обучението има за цел служителите да осъзнаят целите и ползите от успешното следпродажбено обслужване. Да овладеят конкретни техники и прийоми, които биха подобрили и улеснили процеса. Да се научат как да изграждат и пазят лоялната си клиантела и да оценят...

Бранд мениджмънт

Описание: Целта на тренинга е участниците да осъзнаят важността от брандинга. Да научат как да управляват бранда си ефективно по основните критерии за успешен бранд. По време на него, присъстващите ще научат доказани и успешни методи по бранд мениджмънт за превръщане...

Водене на преговори и справяне с конфликтни ситуации

Описание: Обучението има за цел служителите да се запознаят с психологическите аспекти, които ни влияят при вземането на решения. Да се научат правилно да оценяват отсрещната страна и съответно да приспособяват себе си, с цел извличане на максимална полза в...

Маркетинг от уста на уста

Описание: Концепцията на този тренинг е изградена изцяло на база получаването на знания и практически умения, свързани с използването на този толкова важен и доста често неглижиран инструмент. Преминавайки през това обучение служителите ще се научат как да управляват...

Успешните студени обаждания

Описание: Целта на обучението е участниците да повишат увереността си при осъществяването на студени обаждания. Да осъзнаят важността на анализите на показателите и ползата от следенето на коефициентите. Да се запознаят с трите основни типа клиенти и да получат...

Интегрирани маркетингови комуникации

Описание: Участниците в този тренинг научават как да комуникират марката си по-ефективно и интегрирано в различните форми като реклама, ПР, насърчаване на продажбите, лични продажби към различните типове клиенти, така че посланията да достигнат до тях правилно и да им...

Как да продаваме непрестанно

Описание: Тренингът има за цел да представи по един забавен и екстравагантен начин основните принципи, на които се основават печелившите сделки. Аудитория: Обучение за търговци Тренер: Любомир Гетов (КЛИКНЕТЕ ТУК ЗА CV) Всички описани тренинги могат да бъдат съчетани,...

Клиенти – удовлетвореност и лоялност

Описание: Тренингът цели участниците да осъзнаят важността да превърнат съществуващите клиенти в лоялни. Да научат техники за лоялност на удовлетворените клиенти. Да им помогне да създават програми за лоялност, според различните групи целеви клиенти. Да направят...