Бранд мениджмънт

Описание: Целта на тренинга е участниците да осъзнаят важността от брандинга. Да научат как да управляват бранда си ефективно по основните критерии за успешен бранд. По време на него, присъстващите ще научат доказани и успешни методи по бранд мениджмънт за превръщане...

Управление на персонала

Описание: Тренингът е създаден да научи лидерите на екипи как да сплотяват колектива. Да знаят как да създадат здрава работна среда. Да стопират конфликти. Да научат служителите си как дават най-доброто от себе си. Да ги мотивират, подтикнт към дисциплина и...

Ребрандинг (промяна на марката)

Описание: Тренингът има за цел да научи участниците дали е време и как марката да се промени. Да се установят начините на промяна, което ще помогне на участниците да разберат дали на марката е нужен ребрандинг (цялостна промяна) или по-скоро рестайлинг (главно промяна...

Как доскоро успешната фирма да се върне отново на върха

Описание: Тренингът е създаден да помага на участниците отново да постигат фирмен успех . Да ги научи как да изградят устойчива печалба, независимо от финансовата криза. Да научи предприемачите какви грешки са го повели до спад и как да ги предотврати. Аудитория:...

Как да позиционираме бранда

Описание: Обучението има за цел участниците да научат как да се позиционира бранда, който изграждат. В случай, че вече е позициониран в съзнанието на потребителите, да се установи това ли е желаната позиция или има нужда от модификация (репозициониране) и в каква...

Умения за комуникация и презентация

Описание: Целта на тренинга е участниците да се запознаят с най- важните характеристики на езикът на тялото и да се научат да общуват чрез различните канали за комуникация. По време на това обучение се изучават и практикуват доказани и успешни методи за презентация....

Маркетинг от уста на уста

Описание: Концепцията на този тренинг е изградена изцяло на база получаването на знания и практически умения, свързани с използването на този толкова важен и доста често неглижиран инструмент. Преминавайки през това обучение служителите ще се научат как да управляват...

Лидерски умения

Описание: Целта на обучението е ръководителите на екипи и мениджърите от средно ниво да усъвършенстват уменията си за управление и мотивиране на служителите. Да се научат как да се справят в конфликтни ситуации, както и да комуникират по начин, който да им помогне да...

Успешен маркетинг

Описание: Този тренинг е “скок” от сухата маркетингова теория в практическото приложение на маркетинга в реалния бизнес, поднесена по достъпен начин. В него участниците се научават на конкретни маркетинг техники, които да допринесат за печалбата на фирмата. Аудитория:...

Клиенти – удовлетвореност и лоялност

Описание: Тренингът цели участниците да осъзнаят важността да превърнат съществуващите клиенти в лоялни. Да научат техники за лоялност на удовлетворените клиенти. Да им помогне да създават програми за лоялност, според различните групи целеви клиенти. Да направят...