Ефективна реклама е тази, която продава повече, по-често, на повече клиенти, за повече пари и има силата да постигне контрол върху съобщението и засилена изразителност. Според Дейвид Огилви, смятаният за нейн баща казва: „Всяка реклама трябва да се разглежда като принос в комплексния символ, какъвто е образът на бранда… Производителите, които посвещават своята реклама на изграждането на имидж, на по-остро определената индивидуалност на техните брандове, са тези които ще получат най-широкия дял от тези пазари, с най-голяма изгода”. Тя е „царицата” на комуникационния микс.

Заявете обучение, консултация или изработка, във връзка с РЕКЛАМА тук.