Определянето на цените на продуктите е ключов елемент при определянето на рентабилността на компанията. Въпреки това, не винаги е лесно да се направи. Ако цената е твърде висока, продажбите ще намалеят. Ако цената е твърде ниска, не могат да се генерират достатъчно приходи за покриване на разходите на компанията.

Заявете обучение, консултация или изработка, във връзка с ЦЕНООБРАЗУВАНЕ тук.