Маркетинговите проучвания включват процесът на събиране, анализиране и интерпретиране на информация за пазара на даден продукт. Те дават точна и изчерпателна информация, която е в основата на всички успешни бизнес начинания. Проучванията имат разнообразен характер, според целите на изследване на пазара – могат да предоставят информация, затова как да се привлекат потенциални и задържат съществуващи клиенти, как да се диференцира бранда, спрямо конкуренцията и др. Проучванията помагат на компанията да се определят бъдещите стратегически маркетингови активности, като предотвратяват извършването на нецелесъобразно изразходване на ресурсите.

В зависимост от нуждите, проучванията могат да обхващат: предпочитанията към продукта, позиционирането му, клиентската удовлетвореност, сегментирането на пазара, ценообразуването, комуникацията и др.

Заявете обучение, консултация или изработка, във връзка с МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ тук.