Маркетинг одитът е систематичен, изчерпателен и периодичен преглед на цялата търговска дейност на компанията. Целта е, чрез него да се определи какво се прави в момента и да се препоръча какво да се направи в бъдеще. Някои от ползите на маркетинговия одит са: получаване на задълбочена картина на настоящите активности; подобряване на пазарната ефективност и ефикасност; осигуряване на важна информация за подобряване на маркетинговото планиране и др.

Заявете обучение, консултация или изработка, във връзка с МАРКЕТИНГОВ ОДИТ тук.