Бранд позиционирането е трайното впечатление, което потребителят има за един бранд и го отличава от другите конкурентни. Основава се на действителни или/и мними черти и е придобито спонтанно по пътя на собствения опит или/и ,чрез целенасочено внушение отвън. То е състояние в съзнанието на потребителя.

Успешното бранд позициониране, означава, че:
• брандът да е придобил известност;
• потребителят има основание защо да купи продукта;
• брандът е отличен от другите;
• отликата внушава превъзходство на бранда пред конкурентите.

От горното следва, че бранд позиционирането цели създаване на впечатление за превъзходство и изключителност на бранда.

Заявете обучение, консултация или изготвяне, във връзка с БРАНД ПОЗИЦИОНИРАНЕ тук.