Описание:
Тренингът е създаден да научи лидерите на екипи как да сплотяват колектива. Да знаят как да създадат здрава работна среда. Да стопират конфликти. Да научат служителите си как дават най-доброто от себе си. Да ги мотивират, подтикнт към дисциплина и проактивност.

Аудитория:
Преданазначен е за HR-и, мениджъри на отдели, собственици.

Тренер:
Д-р Любен Станев (КЛИКНЕТЕ ТУК ЗА CV)

Всички описани тренинги могат да бъдат съчетани, според конкретните нужди на съответната компания, както и да бъдат добавени нови теми. Всеки тренинг се гради, въз основа на спецификите на участниците в него и сферата, в която работят. Продължителността зависи от упоменатите специфики в настоящия абзац.