Описание:
Целта на тренинга е търговците да подобрят способностите си за определяне нуждите на клиента, водене на преговори и справяне с възраженията. Да бъдат по-мотивирани и успешно да мотивират екипите си. Да се възползват максимално от силата на бранда, както и да овладеят умението на проактивните продажби.

Аудитория:
Обучението е предназначено за служители от търговските отдели, занимаващи се с продажби, както в B2B така и в B2C сектора.

Тренер:
Любомир Гетов (КЛИКНЕТЕ ТУК ЗА CV)

Всички описани тренинги могат да бъдат съчетани, според конкретните нужди на съответната компания, както и да бъдат добавени нови теми. Всеки тренинг се гради, въз основа на спецификите на участниците в него и сферата, в която работят.