Описание:
Тренингът цели участниците да осъзнаят важността да превърнат съществуващите клиенти в лоялни. Да научат техники за лоялност на удовлетворените клиенти. Да им помогне да създават програми за лоялност, според различните групи целеви клиенти. Да направят недоволния клиент отново доволен.

Аудитория:
Този тренинг е предназначен за служители от търговските отдели, които реализират продажби.

Тренер:
Д-р Любен Станев (КЛИКНЕТЕ ТУК ЗА CV)

Всички описани тренинги могат да бъдат съчетани, според конкретните нужди на съответната компания, както и да бъдат добавени нови теми. Всеки тренинг се гради, въз основа на спецификите на участниците в него и сферата, в която работят.