Описание:
Обучението има за цел участниците да научат как да се позиционира бранда, който изграждат. В случай, че вече е позициониран в съзнанието на потребителите, да се установи това ли е желаната позиция или има нужда от модификация (репозициониране) и в каква насока.

Аудитория:
Обучението е разработено за собственици и мениджъри на компании, бранд и маркетинг мениджъри и техните пряко подчинени.

Тренер:
Д-р Любен Станев (КЛИКНЕТЕ ТУК ЗА CV)

Всички описани тренинги могат да бъдат съчетани, според конкретните нужди на съответната компания, както и да бъдат добавени нови теми. Всеки тренинг се гради, въз основа на спецификите на участниците в него и сферата, в която работят