Бранд позициониране

Бранд позиционирането е трайното впечатление, което потребителят има за един бранд и го отличава от другите конкурентни. Основава се на действителни или/и мними черти и е придобито спонтанно по пътя на собствения опит или/и ,чрез целенасочено внушение отвън. То е...

Бранд одит

Бранд одитът показва къде се намира брандът в момента. Съставен е от две части – вътрешен и външен: Вътрешен: • Моментно позициониране; • Принципи, които отстоява бранда; • Уникално предложение за продажба (USP), обещанието на бранда; • Характерът, ценности, тон на...

Насърчаване на продажбите

Насърчаването на продажбите е дейност, която действа като директна подбуда или предлага добавена стойност или стимул към продукта, насочена към прекупвачи, търговски представители и купувачи. Има различни становища за мястото и обхвата на насърчаването на продажбите в...

Лични продажби

Личните продажби представляват персонален контакт с един или няколко клиенти, където продавачът убеждава и подпомага клиента при вземането на решение за покупка. Те са презентация на продукта в реално време. Предимствата на този ИМК инструмент са контрол върху...

Връзки с обществеността (PR)

“Връзките с обществеността”/ “Pubic relations” представляват управление на комуникацията между една организация и нейните публики (Груниг и Хънт). Те включват разнообразие от програми с комуникация и достъп до медиите, с цел представяне и...

Реклама

Ефективна реклама е тази, която продава повече, по-често, на повече клиенти, за повече пари и има силата да постигне контрол върху съобщението и засилена изразителност. Според Дейвид Огилви, смятаният за нейн баща казва: „Всяка реклама трябва да се разглежда като...