Комплексни Експертни Решения

Експертни консултации и обучения по маркетинг, брандинг, позициониране, продажби, търговски умения, комуникации, мениджмънт, дигитално медийно позициониране, личностно развитие и други според Вашите бизнес нужди!

Проф. д-р Енчо Герганов

Проф. д-р Енчо Герганов

Почетен професор

“Хората притежават много повече знания за себе си и света, отколкото могат да осъзнаят и изразят. Тези знания могат да се извлекат от тях с подходящи надеждни методи.”

Проф. д-р Боян Дуранкев

Проф. д-р Боян Дуранкев

Професор в УНСС

КАТЕДРА „МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ“
Пътят към съвършенството е безкраен, но за да се доближиш до него, трябва да изминаваш всеки ден по една крачка напред и нагоре!

Проф. д-р Галина Младенова

Проф. д-р Галина Младенова

Професор в УНСС

Професор в Университета за национално и световно стопанство, катедра „Маркетинг и стратегическо планиране”, заместник декан на факултет „Управление и администрация”.

Д-р Любен Станев

Д-р Любен Станев

Управител Health Master

Инициатор и вдъхновител за създаването на Асоциация  „Качество на живота”® още.  Единодушно е избран от учредителите  за Председател на Асоциацията. По негова идея е възложено на НЦИОМ да извърши първото в България проучване за Качеството на живота в България.

Стефан Стефанов

Стефан Стефанов

Сценарист / Режисьор

BTV
сценарист / режисьор

За да създадеш перфектната рекламна стратегия, почиваща на естествените закони на генетиката, селекцията и биохимизма на човешкия мозък, трябва да имаш интуицията на слепец, вярата на отец, опита на мъдрец и търпението на светец.

Генчо Генчев

Генчо Генчев

Креатив

Частен възложител

“Успехът не идва с бързане, идва с неспиране!”

Г-н Генчо Генчев има опит в създаването на сценарии, както за реклами, така и за телевизионни филми и предавания.

Ангел Станев

Ангел Станев

Мениджър Корпоративно развитие и планиране

DIPLOMAT CORPORATION LTD.

Ако една идея няма опоненти, не е достатъчно добра!

Ангел Станев е маркетинг експерт към EXPERTS.bg и в качеството си на такъв провежда обучения и консултира брандове. Автор е в сп. “Бизнес клуб”, в качеството си на маркетинг експерт.

Саша Давидова

Саша Давидова

Маркетинг мениджър

EXPERTS Ltd.

Експертът е EXPERT, когато превръща своите знания в устойчива печалба за партньорите си!

Ценообразуване

Определянето на цените на продуктите е ключов елемент при определянето на рентабилността на компанията. Въпреки това, не винаги е лесно да се направи. Ако цената е твърде висока, продажбите ще намалеят. Ако цената е твърде ниска, не могат да се генерират достатъчно...

Корпоративна социална отговорност

Корпоративната социална отговорност (КСО) се отнася до компаниите, които поемат отговорност за тяхното въздействие върху обществото. Същевременно, КСО е все по-важна за конкурентоспособността на брандовете, подобряване на връзките с клиентите, управление на човешките...

Бранд позициониране

Бранд позиционирането е трайното впечатление, което потребителят има за един бранд и го отличава от другите конкурентни. Основава се на действителни или/и мними черти и е придобито спонтанно по пътя на собствения опит или/и ,чрез целенасочено внушение отвън. То е...

Бранд одит

Бранд одитът показва къде се намира брандът в момента. Съставен е от две части – вътрешен и външен: Вътрешен: • Моментно позициониране; • Принципи, които отстоява бранда; • Уникално предложение за продажба (USP), обещанието на бранда; • Характерът, ценности, тон на...

Маркетингови проучвания

Маркетинговите проучвания включват процесът на събиране, анализиране и интерпретиране на информация за пазара на даден продукт. Те дават точна и изчерпателна информация, която е в основата на всички успешни бизнес начинания. Проучванията имат разнообразен характер,...

Насърчаване на продажбите

Насърчаването на продажбите е дейност, която действа като директна подбуда или предлага добавена стойност или стимул към продукта, насочена към прекупвачи, търговски представители и купувачи. Има различни становища за мястото и обхвата на насърчаването на продажбите в...

Маркетинг планиране

В маркетинговия план се планира как и посредством какви механизми, компанията да привлече и задържи клиенти. Той е от съществено значение за успеха на всеки бизнес. Този план представлява базата, от която се получават всички други оперативни и управленски планове. В...

Продуктов мениджмънт

Продуктовият мениджмънт включва развиване на продуктите, така че да отговарят по-добре на нуждите на клиентите, в това число и работа по продуктови иновации. Управлението на продукти е от решаващо значение за увеличаване и поддържане растежа на приходите. Заявете...

Маркетинг одит

Маркетинг одитът е систематичен, изчерпателен и периодичен преглед на цялата търговска дейност на компанията. Целта е, чрез него да се определи какво се прави в момента и да се препоръча какво да се направи в бъдеще. Някои от ползите на маркетинговия одит са:...

Бранд идентичност

Корпоративната бранд идентичност има три компонента: дизайн, поведение и комуникация: Дизайн: • лого и бранд бук; • слоган (девиз); • цветове; • комплект от шрифтове; Поведение: • характер и ценности; • тон на говорене; • ангажименти на бранда; • норми на поведение;...

Маркетинг стратегия

Разработването на маркетингова стратегия е от жизненоважно значение за успеха на всеки бизнес. Основните елементи на маркетинговата стратегия са: определяне на силните и слаби страни, възможностите и заплахите на фирмата (SWOT анализ), както и търсене на отговори на...

Ребрандинг

Ребрандингът е процес на изменение образа на бранда, който има за цел да му даде нов имидж, за да го направи по-привлекателен за потребителите. Помага за създаване на ново усещане за установения продукт, за да се диференцира той от неговите конкуренти. Усилията по...

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

Адрес

Бул. Черни Връх 102 В, Вх. А, Ет. 4, Ап. 15, София 1407

Телефон

0888 81 61 61

Email

lsl.ekspertite@gmail.com

Безплатна Консултация